Küresel Hafta Eylem (Turkish)

EĞİTİM HAKKINA SAHİP ÇIK!’

ÇAĞRI 5 Kasım insiyatifi olarak bir araya gelen ve ‘5 Kasım- Eğitimin Ticarileştirilmesine Karşı Uluslararası Eylem Günü’nü örgütleyen Enternasyonel Öğrenci Hareketi (ISM) ikinci uluslarası faaliyeti olan ve 20-29 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Küresel Eylem Haftası’nın çalışmalarına başlamıştır. ISM yaklaşık 30 farklı ülkeden, 5 farklı kıtadan bir araya gelmiş ilerici kurum, grup ve bireylerden oluşmaktadır. Bu bileşeni bir araya getiren şey eğitimin metalaştırılmasına karşı ve özgür, parasız ve herkes tarafından ulaşılabilir eğitim için yürüttükleri mücadeledir. Her geçen gün daha fazla kurum ve grup eğitimin metalaştırılması ve özelleştirmesinin sebebi olan güçlerin (bir çok şeyde olduğu gibi) küresel çalışmaktadırlar. Ve bizler ancak mücadelemizde dünya çapında birleştiğimiz zaman onlara karşı güçlü etkiyi yaratabiliriz. Dünyanın her yerinde öğrenciler, öğretmenler, işçiler ve ebeveynler kendilerine şunu sormaya başladılar: kamulsal eğitim sistemi gerçekten halkın çıkarları için mi kullanılıyor, yoksa esasta özel sektörün çıkarlarına mı hizmet ediyor? Har(a)ç paraları okulların ve üniversiteleri daha fazla ticarethanelere dönüştürmüş, öğrencilerin eğitim borçları yükselmiş ve her geçen gün eğitim bütçeleri kesilmektedir. Yükseköğrenim entsititüleri gittikçe sponsorlara bağımlı olmaktadır ve sonuç olarak da ancak sponsorların ‘değer’ gördükleri ensititü ve fakülteler ayakta kalma hakkı buluyor. Kamusal Eğitim ana okulundan üniversiteye kadar bağımsızlığı benimsemeli ve herkese ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır. Demokrasi ancak özgür, kendinden emin, gelişim ve güç yapılarını doğru şekilde sosyal çevresine yansıtacak kişiler yaratıldığı oranda olasıdır. Bu kriterleri yerine getirmeyen hiç bir sistem demokrasi sistemi değildir. Geçmiş 5 Kasım eylemliliğin de 5 farklı kıtadan, 20 farklı ülkeden bir araya gelmiş bu insiyatif bu mücadelenin ne denli enternasyonel olduğunun somut göstergesidir. 20-29 Nisan Küresel Eylem Haftasında da dünyanın dört bir yanından aktivistler eğitime sahip çıkmak ve eğitimi metalaştıran neo-liberal politikalardan kurtarmak için birleşmektedirler. Bu hafta içerisinde nasıl ve kaç gün eylem yapılacağı kurum ve grupların kendi insiyatifindedir. Bunlar yer yer büyük yer yer ise küçük eylemlikler olabilir. Ama önemli olan bunları birlikte koordine etmektir. Bu nedenle eğer bir eylem planınız varsa bu tarihler arasında lütfen bizimle kontağa geçin.

Mücadelemizde örgütlenelim ve bir araya gelelim!

More info

The latest list of supporters for the week of action can be accessed here.

Materials, such as posters and flyers, can be downloaded here.

A list of some of the groups and activists involved in the Global Week of Action around the world can be viewed here.

And hopefully an overview of the planned actions during the week of action around the world will be ready soon here.

A mobilization video can be viewed here.